RPG ตาร์คราฟแฟลช เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   205 80% with 25 votes

สร้างหน่วยในฐาน Starcraft เหมือนของคุณและส่งพวกเขาออกไปฆ่า Zerg บาง เกม 10Mb

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

Role PlayingActionAlienStarcraftFlash