Shinland เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   20 100% with 2 votes

ถ้าคุณชอบ'เรื่องเมเปิ้ล' และเกมตลกโดยไม่ได้ตั้งใจแน่นอนคุณจะต้องเดินทางไป 'Shinland' ซึ่งมีจำนวนมากสนุก RPG แพลตฟอร์ม!

ตัวควบคุมเกม:

ย้ายขึ้นปุ่มลูกศร - - ซ้าย / ขวาปุ่มลูกศร.
กระโดดลงคีย์ลูกศร -. รักษาเมาส์เธ -. อาวุธสลับ
W -.. โจมตีเธ - Action

FightingRole PlayingActionShinland