SONIC và Eggman Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10923 82.58% with 132 votes

Mục tiêu của trò chơi là để hoàn thành những trở ngại mà không chết

Điều khiển:

phím trái và phải để di chuyển, không gian thanh nhảy hay bay, phím mũi tên để

Collecting RunningSonicEggman