סוניק וEggman משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10823 82.44% with 131 votes

מטרת המשחק היא לסיים את המכשול בלי למות

בקרות משחק:
מקשי ימין ועל שמאל

לזוז, לקפוץ מקש רווח או לטוס, מקש חץ כדי

Collecting RunningSonicEggman