מזחלת משם, משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לירות במזחלת קסם הגנובה שלך כמו שאתה תופס את המתנות כי ליפול ממנו להתחמק הקישוטים.

בקרות משחק:
שמאל / מקשי חצים -. העבר מקש רווח
- אש.

Shoot 'em UpObstacleChristmasSleigh-away