רייד `s סנטה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

נסה לאסוף כמו מתנות רבות ככל שתוכלו, כל אחד תיתן לך מתנות 100-150 נקודות.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

DrivingObstacleChristmasSanta-sRide