Sim Taxi Amsterdam Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   60 100% with 6 votes

Bạn là một tài xế taxi ở Amsterdam. Kiếm được càng nhiều tiền càng tốt bằng cách lấy hành khách tới các điểm đến của họ và thu thập tiền cổ. Vận chuyển hành khách của bạn một cách nhanh chóng và an toàn, bởi vì nếu bạn cần quá lâu hoặc nếu bạn va vào xe khác và các tòa nhà giá vé giảm. Đừng quên tiếp nhiên liệu tại các trạm nhiên liệu, hoặc người nào khác, xe của bạn sẽ bị phá vỡ. Và hầu hết tất cả: chỉ đạo rõ ràng của cảnh sát!

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để điều động xe taxi của bạn. Nhấn phím R để thay đổi các đài phát thanh và H để âm thanh còi. Khi tại các trạm nhiên liệu, nhấn không gian để tiếp nhiên liệu.

DrivingAdventureSeriesTaxiAmsterdam