Sik Trix Bmx เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   31 75% with 4 votes

ดึงออก Trix ป่วยด้วยนี้ เสร็จสิ้นในระดับก่อนเวลาหมด

ตัวควบคุมเกม:
ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย

SportsStuntsTrix