شلوار جین و پیراهن کوتاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

طراحی یک نگاه ایده آل برای دختر در شلوار جین کوتاه و پیراهن.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsShortJeansShirt