Screamin 'Upstreamin' משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

מרוץ הדגים במעלה הזרם שלך כדי לעמוד בתאריך החם שלו! במשחק הזה, זה 's פגע או להיפגע על ידי מערבולות, סלעים וצבי שבלול!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי להנחות את הדגים במעלה הזרם, לחץ והחזק את כפתור העכבר כדי להפוך את הדגים לשחות מהר יותר.

Mouse SkillFishObstacleSwimmingScreaminUpstreamin