סקרלט פומפרניקל ב מגדל הצלה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   21 66.67% with 3 votes

להתנדנד קדימה ואחורה על החבל בדיוק לקפוץ ולנחות בחלון עם ברווז הנערה.

בקרות משחק:
/ מקש חץ שמאלה ימינה -. תנועה קדימה ואחורה על מקש הרווח
- קפיצה.

AnimalRescue JumpingScarletPumpernickelTower