اجرای اجرای هوراس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما زرافه به نام هوراس از اینکه توسط یک ولگرد خانه بدوش بی رحمانه در این بازی فلش جالب کشته و پوشش طولانی ترین فاصله ممکن است برای به دست آوردن حداکثر points.To رسیدن به هدف خود شما باید تمام موانع را مانند خطوط خواب و حلق آویز میمون ها در راه خود را روشن.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - پرش در انجمن پایین کلید فلش - اردک.

ObstacleAnimalMonkeyHorace