Tên lửa Robin Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Một trong tất cả chúng ta muốn một đi vào. Cân bằng tên lửa trái và bên phải của bạn, detatch tại thời điểm tối ưu và đi cho độ cao cao nhất bạn có thể. Có được nghiêm túc tốt và thậm chí bạn sẽ đạt được không khí bên ngoài. Nhưng chúng tôi nghi ngờ nó.

Điều khiển:
Nhấn xuống phím mũi tên trái và phải để đẩy trong tên lửa đẩy.
Không gian thanh để phát hành tên lửa đẩy và xe tăng.

KidsRocketRobin