Ít Rocketman Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mục đích của trò chơi là để hướng dẫn Rocketman đến cuối mỗi thế giới. Kiểm soát tên lửa của mình để nhảy từ nền tảng đến nền tảng, có được nền tảng cuối cùng của mỗi thế giới tiếp tục tiếp theo.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

RocketLittleRocketman