Rihanna và Chris Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   60 100% with 6 votes

Rihanna và Chris là một cặp tuyệt vời. Bây giờ bạn có thể mặc chúng cả lên.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsGirlDress UpGirlsRihannaChris