Red Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bảo vệ trạm Cosmo trên một hành tinh đỏ, giữ cho quả bóng rơi xuống từ nhấn cơ sở của bạn.

Điều khiển:
Nút chuột trái, không gian - bắn

AdventureShootDefend