Eru กาชาด เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   20 100% with 2 votes

ส่งกาชาดเพื่อช่วยให้ผู้คนในกลยุทธ์นี้เช่นเกมที่คุณปฏิบัติภารกิจเสร็จสมบูรณ์และอื่น ๆ

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

SimulationRescue Cross