Cầu vồng Boots Dress Up Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Nhìn thấy cầu vồng? Nó 's ướt bên ngoài, do đó, đặt trên một số khởi động tốt đẹp và quần áo phù hợp!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

GirlDress UpGirlsRainbowBoots