Trong khá phấn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   610 37.5% with 16 votes

Khá trong phấn màu với bầu trời gió và la-ling.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpPrettyPastels