Ninja פה בסיר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

לאסוף את כל תיבות אוצר הזהב כדי להשלים את הרמה. העבר את המצב לאחר איסוף תסריט קסם. עליך להעביר את infront barrals של קו היורים של אתר שלה לחצות את דרכם.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

SkillPottyMouthNinja