Ninja Rinseout משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   80 100% with 8 votes

להרוג את כולם בway.As סוכן בריגול והתנקשות בחייו שיש לך הוקצה לשחרר את הנסיכה אשר מוחזקת איפשהו בarea.Try לחסל את האופוזיציה לפני שהם תזהו you.To ייקרא "מאסטר 'ב בסופו אתה צריך לנקות את האזור מבלי לבצע ניסיונות רבים מדי ולהימנע מלהיות
מנומר.


בקרות משחק:
לחץ על מקשי החצים ימינה ושמאלה כדי להזיז.
לחץ על מקש למעלה כדי לקפוץ.
אם אתה נתקלת בקיר במהלך קפיצה, תוכל לפעול באופן אוטומטי את זה.
בקיר וברח, לחץ משם מהקיר לבצע Backflip.
לחץ על מקש S כדי לתקוף.
לחץ על המקש למטה כדי להתכופף. הנינג'ה יכול להתחבא בשיחים בשימוש בטכניקה זו.

ActionNinjaKillingStealthPrincessRinseout