Poclick Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Một trò chơi đố cổ điển như sụp đổ. Nhấp vào ít nhất hai khối kết nối để loại bỏ chúng, ngăn chặn các màn hình từ đầy lên.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAndroid Poclick