Puzzle Peterbilt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Ở trò chơi ghép hình này, chúng tôi cung cấp cho bạn một hình ảnh của Peterbilt Truck. Chọn một chế độ để chơi, jigsaw hoặc trượt và thưởng thức. Có bốn chế độ khác nhau trong trò chơi ghép hình: khó vừa dễ dàng và chuyên gia. Bạn có thời gian và bạn cần để hoàn thành trò chơi trước khi thời gian chạy ra ngoài nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn có ít thời gian, bạn có thể ngăn chặn nó trên thời gian. Trong chế độ trượt bạn có thể bật nền nếu bạn cần thêm trợ giúp. Điều khiển: Sử dụng chuột để chơi.

Điều khiển:
Trong game

Puzzle Girl Jigsaw Puzzle Puzzle