Hello có puzzle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Kết nối tất cả các mảnh phải để giải quyết các câu đố!

Điều khiển:
sử dụng phím dài hay bánh xe chuột để xoay
trái nhấp chuột và kéo để di chuyển mảnh ghép

PuzzleKidsJigsawHelloThere