Công viên Dress Up Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Để đi cho một đi bộ trong công viên, cô gái được sử dụng để mặc quần áo thoải mái, nhưng nhớ để tìm thời trang: bạn có thể gặp một người dễ thương, bạn không bao giờ biết. Rõ ràng, cô gái không nên bỏ qua cho cô ấy trông.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpPark