הצלת חייזרי מבצע משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

עזרה באז הצלת החייזרים.

בקרות משחק:
שמאל / מקשי חצים -. העבר מקש רווח
- קפיצה.

FlyingSpaceAlienCollecting Rescue Operation