tắt hook pro Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

quay hình dạng kim loại và thả tất cả các vòng trong lỗ. Một số hình dạng là khó khăn để bạn phải kiểm soát xoay và tốc độ. sử dụng độ chính xác và thời gian để xoay hình dạng đúng cách để tháo nhẫn.

Điều khiển:
trong game

Collecting Unity Touchscreen Webgl Physics