نینجا مرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   167 69.57% with 23 votes

کمک به انسان های نینجا برای صرفه جویی در معشوق خود را . اما اجتناب از دشمن و جمع آوری تمام ستاره که ممکن است به عنوان شما می توانید. لذت بردن! کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Girl Ninjago Platform Ninja