National Treasure 2 - Channel Racer เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   47 36.36% with 11 votes

ใช้ทักษะการแข่งรถชั้นนำของคุณเมื่อคุณ re 'ถูกไล่ล่าผ่านช่องทางการอังกฤษ

ตัวควบคุมเกม:
ปุ่มลูกศรขึ้น -. ความเร็วขึ้น
ซ้าย / ขวาปุ่มลูกศร -. ย้าย
ลูกศรลงคีย์ - ช้าลง

DrivingRacingObstacleTrainNationalTreasureChannelRacer