Nanaca sụp đổ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chọn góc bên phải để có được trúng một chiếc xe đạp và đo như thế nào đến nay bạn có thể bay khi nhận được trúng một chiếc xe đạp!

Điều khiển:
Giữ click chuột để lựa chọn thiên thần và quyền lực sau đó phát hành để đạt

ArcadeNanacaCrash