người leo núi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trong trò chơi leo núi, bạn cần phải nhảy qua những ngọn đồi, thu thập đồng hồ để có thêm thời gian. nhảy hai ngọn đồi với một bước nhảy, hoặc một ngọn đồi. xem không để thất bại từ đồi hoặc trò chơi sẽ kết thúc. vượt qua nhiều ngọn đồi như bạn có thể trong trò chơi nhảy thú vị này.

Điều khiển:
trong game

Adventure Trap Platform Mouse Skill Collecting Timing Jumping Android Html5 Mobile Touchscreen