Catch The Bees Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Bạn có để bẫy tất cả những con ong bạn có thể bằng cách bấm vào các con số. Tất cả các con số nhảy lên đến một độ cao khác nhau. Don 't mất sàn ra khỏi tầm nhìn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureMouse SkillCollecting Timing JumpingCatchBees