میمون پسر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پرتاب موز در دشمنان خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionMonkey