פגיעת טיל משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

להרוס שביטים נכנסים. התחמושת מוגבלת, ולכן מנסה לפגוע בכמה שביטים בו זמנית. תחמושת תהיה ומילא עם כל סיבוב.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnyMissileStrike