موشک بازی 3d بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف این است که یک موشک از یک دنباله از موانع چرخشی بگذرد و از هر زمان که ممکن است به توفنده برسد، در حالی که همه چیز سرعت می گیرد.

کنترل بازی:
در بازی

Mouse Skill Obstacle Rocket Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Adrenaline