مهمانی شام مینی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   121 92.31% with 13 votes

در این بازی شما نیاز به کمک مینی سازماندهی یک مهمانی شام. شما 'تخم ریزی وظایف مختلف از جمله اختلاط مواد تشکیل دهنده مایع، سرخ کردن همبرگر و غیره انجام دهد هنگامی که شما دوباره' انجام شده با یکی از وظایف مهمانان خود، دیگر شخصیت های دیزنی، به شما علامت بدهد. شما نیاز به یک علامت خاص به طور متوسط ​​برای تصویب به سطح بعدی.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

AnimalFoodCookingMinnie-sDinnerParty