אכפת התאמה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

בדוק את המוח ואת המהירות שלך עם 7 מיני משחקים שונים במשחק המוח בקצב מהיר ומשחק עכבר!

בקרות משחק:
הוראות מפורטות ותרגול בתפריט. להשלים את המשחק בזמן הקצר ביותר כדי לקבל את הציון הגבוה שלך פורסם

SkillMatchFastMind