לשנן לתבוע את שמלות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   02

לשנן את התלבושת של סו לבשה.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

KidsGirlDress UpMemory GirlsMemorizeDresses