מגנטו תסמונת משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   20 100% with 2 votes

נסה לברוח במעבדה באמצעות היכולת המגנטית שלך!

בקרות משחק:
לחץ על דברים.

FunnyMagnetoSyndrome