Magic Gem משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   02

קבל את הכדורים הצבעוניים ליפול לידיים שלך ולאחר מכן זורקים אותם בחזרה לתוך הכדורים האחרים של אותו צבע כדי לנקות את המסך.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnyMagic