cạnh sáng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

điều khiển thiết bị phát sáng của bạn trong trò chơi phi thuyền sáng cạnh này trên y8, và phá hủy các chướng ngại vật trên đường đến với viên pha lê màu hồng. tấn công các chướng ngại vật có thể tháo rời như các bức tường khối và giải phóng con đường của bạn để đi tiếp. nếu bạn bị mắc kẹt, chỉ cần tải lại cấp độ và bản sao của bạn sẽ giúp ích trong nhiệm vụ của bạn.

Điều khiển:
trong game

Space Spaceship Unity Webgl