Ladybugs Leapin משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

לרדוף אחרי באגים עם דולי והבועות שלה, אבל "לא לא לחטוף. כשאתה 'מחדש מוכן לקפוץ, להרפות את לחצן העכבר כדי לשגר לאוויר. כשאתה נוחת, כל פרת משה רבנו נתפס בתוך הבועה תעוף באוויר. הפרה משה רב יותר אתה תופס את נקודות יותר אתה מקבל!

בקרות משחק:
לחץ והחזק את כפתור העכבר השמאלי כדי לגדול בועה מבריקה.

EvadeMouse SkillBubblesCollecting LeapinLadybugs