کربی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   176122 59.06% with 298 votes

در حال حاضر در دسترس در حالت فلش، این ویژه صورتی ستاره بازی خوک کربی است. بازی بسیار سرگرم کننده زیبا برای دختران و بچه ها.

کنترل بازی:
پیکان left/right- به راه رفتن.
دگرساز کلید استنشاق / حمله کند. گالری نوار فضایی پرش / پرواز فلش
پایین خنثی / اردک.

EvadeCollecting Kirby