Kiddie nhà bếp 4 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Nó 's thời gian để chuẩn bị một bảng truyền thống cho khách Pháp mới của tôi! Tôi nghĩ rằng Pháp bánh pizza bánh mì sẽ phục vụ hơn bất kỳ công thức khác. Hãy 's bắt đầu với hướng dẫn của tôi!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

SimulationFoodCookingKiddieKitchen