Nhảy-n-xay Remix Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Skate xuống các đường phố trong khi thu thập các ngôi sao và dodging trở ngại.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyJump-n-grindRemix