Joker poker Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Đối tượng của joker poker là bắt đầu với năm thẻ, và thông qua discarding một số thẻ và vẽ những người khác xây dựng một bàn tay mà chứa một trong một số kết hợp thắng khác nhau tương tự như trong các trò chơi bảng truyền thống của Năm Card Draw Poker.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PokerCardsSeriesMoneyJoker