بازی بدمینتون ژاپنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

راهنما این دختر مدرسه ضربه توپ که shoolmates او بازی شیر یا خط راه خود را در بازی بدمینتون. اطمینان حاصل کنید که برای جلوگیری از هیچ چیز به جز این نیمه، این است که: توپ های دروازه رو، کفش و اسفنج.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های چپ و راست فلش به حرکت می کند.

SportsEvadeGirlJapaneseBadmintonGame