Hummer Rage Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Với đổi Hummer của bạn, bạn phải rõ ràng đường cho quân đội cho người đi bộ sẽ đến sau khi bạn

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để lái xe.

DrivingObstacleTruckHummerRage