Hulk Smashdown Trung ương Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   135 72.22% with 18 votes

Nhảy trên tất cả các các robot rằng đang cố gắng để tấn công bạn. Don 't chúng ta hãy họ có được quá gần.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Search And DestroySmashHulkCentralSmashdown