Hook Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

hook a là một trò chơi đẹp và độc đáo sẽ khiến bạn phải suy nghĩ hàng giờ. mục tiêu là xóa các móc theo đúng thứ tự, để chúng không bị & quot; móc & quot; Về bất cứ thứ gì.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Mouse Skill Obstacle Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking